Filosofi

FILOSOFI

Filosofien bag bioakustik baserer sig på det videnskabelige princip, at alt stof vibrerer med en præcis frekvens.

Lyden kan skabe fysiske former, der har indflydelse på vores helbred, vores bevidsthed og opførsel. Skikkelserne og formerne, som lyden kan skabe, er uendelige og kan variere ved blot at ændre tonen, overtonerne og det materiale, der vibrerer.

 

Hans Jenny frembragte de smukkeste billeder ved at placere et svingende krystal på en metalplade med sand. Du kan selv prøve at lave kalejdoskopiske former, ved at lægge sand, metalsplinter

Kontakt

 

Bioakustik & Hypnose Klinikken

 

v/ Opal Ask Andersen

Gadebakken 15, Virring

8660 Skanderborg

 

tlf: 2064 8894 (efter kl. 17)

 

opal@bioakustik.dk

og lignende på en plade, og så stryge med en bue. Vores egen Ørsted forskede videre i disse 'Klang-mønstre' på Københavns Universitet.Forestil dig, hvilken effekt lyde kan have på fintfølende celler, væv og organer.

Vibrerende lyde danner mønstre og skaber energifelter af resonans og bevægelse i deres omgivende rum. Vi absorberer disse energier, og de forandrer subtilt vores åndedrag, puls, blodtryk, muskelspændinger, hudtemperatur og andre indre rytmer. Som en pottemager former leret på sin drejeskive, former og modellerer lyden os både indvendigt og udvendigt.

 

Vor verden er overalt gennemtrængt af bølger, der går gennem luften og rammer vore ører. Når vi taler, frembringer vi vibrationer i luften med struben. Når vi tænder for radioen eller fjernsynet, bruger vi forskellige bølgelængder. Vi taler om elektromagnetiske bølger og vi kender alle til lysets bølger. Ved et jordskælv vibrerer hele jorden og seismiske vibrationer fremkaldes. Selv stjernerne pulserer i bestemte rytmer.

 

Også vores krop er gennemtrængt af vibrationer. Blodet pulserer gennem os i bølger. Vi kan høre hjertet slå. Når vi spænder musklerne i arme og ben, begynder de faktisk at vibrere - komplicerede biokemiske processer foregår i muskelfibrene i serier af vibrationer.

 

Hele vores krop og vort energisystem som helhed er levende og vibrerende. Bioakustisk lydbehandling er baseret på viden om, at kroppen udsender lydbølger og skaber lydfelter. For bedre at forstå, hvordan kroppen kan heale sig ved hjælp af lydsvingninger, skal vi helt ned på celleniveau. Omkring atomkernen bevæger elektronerne sig, og denne bevægelse skaber vibrationer. Al bevægelse skaber lyd, - tænk blot på stemmegaflen. Når den kommer i svingninger, så opstår der lyd. På samme måde foregår det i vore egne celler. Pga. alle disse små bevægelser, vibrerer alt i os, hver lille celle. Og her skaber lyd en direkte kontakt til det levende og vibrerende i mennesket og harmoniserer vibrationen i de ubalancerede områder. Lyd kan bringe liv til 'døde' eller inaktive områder og forvandle dem til levende og pulserende ressourcer igen. Hukommelsen ligger nemlig i kroppen, i cellerne.

 

Det meste af kroppen er kortlagt med frekvenser, som vi kan bruge og stimulere med bioakustik. Således har vi frekvenser på vitaminer, på aminosyrer, fedtsyrer, enkelte muskler, ja selv ryghvirvlerne. Disse frekvenser er meget velegnede til behandling af hold i ryggen, diskusprolaps osv.

 

Lydbehandling er så effektiv, fordi man med bioakustik taler til kroppen i dens eget sprog, i et svingningssprog, så man kommer ind og påvirker på alle niveauer, dvs. både fysisk, psykisk, mentalt og spirituelt. Bioakustik bygger på resonansprincippet. Lyd er en informationsbærer, der med sin svingning træder i resonans med den syge organisme, og hjælper til at bringe kroppen i naturlig harmoni.

 

Bioakustik forstås bedst, når vi tænker på kroppen på en helt anden måde, end vi er vant til. Vi må ud over at opleve kroppen udelukkende som anatomi og fysiologi og opleve vort legeme som et helt system af svingninger. Billedligt talt fungerer kroppen som et symfoniorkester. Ligesom alt andet i universet svinger med sin egen frekvens, gør også vi mennesker. Mennesket udgøres af grundstoffer (atomkerner), biokemi, tanker, følelser mv., - alt sammen svingninger, der som helhed skaber en hel symfoni af frekvenser.

 

"En kinesisk forudsigelse siger,

at mennesket en dag ikke vil være kendt ved sit navn,

men ved sin personlige melodi'"

 

Mere om bioakustik

 

  • Se resultater af bioakustikbehandling
  • læs artikler om bioakustik
  • priser

 

 

 

Citater

 

"Der vil komme en tid, hvor man vil omtale syge-

lige tilstande i musikalsk terminologi, sådan som man fx vil tale om et ustemt klaver, der trænger til at få justeret sine tonehøjder indbyrdes"

Rudolf Steiner

 

"Musikkens rytmiske periodiske system, bygget på toner og oktaver, viser os den principielle metode, der bruges i naturen til opbygning og nedbrydning af spænding og dermed af stof"

Walter Russell

 

 

 

 

Bioakustik & Hypnose Klinikken - Opal Ask Andersen - Gadebakken 15, Virring - 8660 Skanderborg - 20 64 88 94 (efter kl. 17) - opal@bioakustik.dk

 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes